top of page

מרוקאי בא לאשתו ושואל אותה

מה אם ארוחת ערב ?

בלי להתבלבל  היא צורחת עליו :

אתה לא מתבייש ?

אני מנקה,שוטפת,מכבסת,תולה,

לך תכין לבד

תחשוב שאני לא בבית !.המרוקאי הלך הכין  ארוחת ערב מלכים,

סטייק טוב,ציפס,סלט-אין דברים כאלה.

האישה יורדת אומרת לו: אתה לא מתבייש ?מה איתי ?

אומר לה :כפרה חשבתי  שאת לא בבית

ארוחת ערב
100.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page