top of page
מה היא אומרת

אבא שומע מביתו על החבר

החדש שלה

אבא אומרת הילדה

הוא אומר לי שיש לי

שאסי  יפה,שני בולמי זעזועים טובים

ופגוש עצום.

אל תתרגשי אומר האב

אלו מונחים טכנים 

שגברים בד"כ משתמשים בהם,

אבל תימסרי לחבר שלך שאם יעז לפתוח

את מכסה  המנוע כדי להוסיף שמן מנוע ,

אני אעקור  לו את מוט ההילוכים!!

46.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page