top of page
לצאת לחופש

שני עובדי משרד החליטו שהם רוצים  לצאת לחופש.

אחד מהם ניתלה הפוך

על הקיר וצועק שהוא "מנורה",

רואה אותו המנהל ואומר

"אני רואה שאתה קצת השתגעת קח לך קצת

חופש ותחזור כשתרגיש יותר טוב"
האיש אורז את הדברים

והולך הביתה
השני שהיה במשרד מתחיל

גם הוא לארוז את הדברים
שואל אותו המנהל 

"הלו הלו לאן אתה חושב שאתה הולך?!"
עונה לו האיש :  ואיך אתה מצפה שאני אעבוד בחושך?!

121.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page