top of page

אחד שואל את החברה שלו עם כמה גברים היית לפני היא משיבה לו איך אני מבשלת לך טעים ? הוא עונה לה כן ואיך אני במיטה טובה ? הוא עונה לה כן,אז איפה אתה חושב שלמדתי את כל זה בבית כנסת ?

93.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page