top of page

מרוקאית מירושלים הולכת ברחוב ופוגשת את

הרב שחיתן אותה !!!

הרב שמח מאוד לראות אותה.

"מה שלום בעלך,איך אתם,איך הילדים ?????"

אמרה לו : "הכל בסדר ברוך השם,אבל אין ילדים עדין !!!

אמר לה הרב :"אל תדאגי,אני נוסע לנתיבות,אני ידליק נר

ויברך אתכם !!!

כעבור שלוש שנים הם נפגשים שוב......

הרב רואה שלושה ילדים קטנים בעגלות,שלושה קטנים

מאחוריה ובטן ענקית.......

"אני רואה שהברכה עזרה לכם מאוד,אמר הרב......"

"כן ברוך השם תודה לאל ויש לי עוד שלושה בבטן.....

שואל הרב : למה את לבד,איפה בעלך........"

האישה : "אה בעלי ? נסע לנתיבות,לכבות את הנר......"

לכבות את הנר
76.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page