top of page

הבעל ניגש לאישתו בערב שישי ליד

הילדים ותהה איך להגיד לה שהוא מעונין

בסקס הערב,אחרי מחשבה ארוכה פלט

"יקירתי הספינה רוצה להכנס למזח הערב".

האישה ענתה בלי היסוס

מתנצלת אך"

הנמל סגור לכניסה",הבעל השיב"מה

קרה ? יש דגל אדום בים או שליו"ר הנמל

יש כאב ראש ?"האישה ענתה"שביתה

כללית"ואז הילד הגדול(בן 12)מתערב

"אמא,כדאי שתשקלי כניסה

לרציף

האחורי לפני שהספינה תעגון

בנמל אחר"

127.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page