top of page

תימני פתח שקית במבה בסופרמרקט והתחיל לאכול.אחרי כמה דקות החזיר  את השקית למדף ושוב פתח שקית במבה.שוב אכל קצת והחזיר למדף.

הקופאית שאלה אותו :סליחה אדוני,מה אתה עושה ?

עונה התימני,מה הבעיה ?אכלתי מה 25% חינם.

84.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page