top of page
מודעת עבודה

כורדי פותח מדור דרושים

ורואה מודעה :

דרוש בחור רציני אחרי צבא,

12 שנות לימוד ובגרות מלאה.

הכורדי הולך לראיון העבודה,

המראיינת : לפי קורות החיים שלך

אתה לא עונה על אף אחד מהדרישות שלנו

למה באתה ?

הכורדי : רק רציתי

להגיד לכם שלא תיבנו עליי !

88.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page