top of page

ערבי אומר לאישתו,החלטתי להתגרש ממך!!!!

האישה שומעת את הבשורה ומתחילה לבכות,

בעלה מנחם אותה,

אין לך מה לבכות אנחנו נשאר בני דודים...

127.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page