top of page
טלפון לקבלה

גבר כועס מצלצל לקבלה

במלון : בואו לחדר שלי מהר

רבתי עם אשתי והיא מאיימת

לקפוץ מהחלון..

הפקידה  זה ענין אישי שלכם לא בעיה  של המלון

הגבר : אבל החלון לא נפתח,זאת כבר בעיה שלכם.

FB_IMG_1588099325892 (1).jpg
FB_IMG_1595952182982 (1).jpg
FB_IMG_1589511735086 (1).jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page