top of page

איש נכנס לבית מרקחת וראה בחור נשען בכבדות על הקיר.
האיש: "מה הסיפור עם הבחור הזה?"
הרוקח: "הבחור ביקש תרופה נגד שיעול. לא היה לנו אז נתתי לו בקבוק של חומר משלשל ואמרתי לו לשתות את הכל על המקום"
האיש: "אתה נורמלי?? אתה לא יכול לטפל בשיעול עם חומר משלשל!"
הרוקח: "ועוד איך אפשר! תסתכל עליו. הוא מפחד להשתעל...!"

30.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page