top of page
נסיעה עיסקית

בחור אחד יוצא לנסיעה עיסקית

בחוץ לארץ.

לאחר מספר ימים הוא מטלפן

הביתה לשאול מה שלום אישתו,

אך להפתעתו מעברו השני

של הקו עונה לו גבר.

הוא לא מבין מה קורה,

חושב שאולי הוא טעה במספר ושואל,

"סליחה איזה מספר זה?"

הגבר מהצד השני עונה לו,

"אני התשיעי, אבל רק עכשיו נכנס החמישי..."

58.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page