top of page
פגישת מחזור

קשיש בן 90 חוזר מפגישת מחזור של כיתה "א".

הוא ניגש לאשתו ואומר:

"אני מתחיל לאבד את הזיכרון",

לא זכור לי שהיו במחזור כל כך הרבה פיליפינים..."

109.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page