קשיש בן 90 חוזר מפגישת מחזור של כיתה "א".

הוא ניגש לאשתו ואומר:

"אני מתחיל לאבד את הזיכרון",

לא זכור לי שהיו במחזור כל כך הרבה פיליפינים..."

תמונהה.jpg
כלליות.jpg
כלליות.jpg