top of page
מזיק לבריאות

שתי חברות פולניות נפגשות :
אחת אומרת לשניה "בעלך מעשן?"
עונה לה השניה "כן,אבל רק לאחר הסקס."
"נו,ולא אמרת לו שזה מזיק לבריאות?"
משיבה השניה"בחייך 2,3 סיגריות בשנה?!

99.jpg
מחפש בדיחה חדשה.png
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page