top of page
מזיק לבריאות

שתי חברות פולניות נפגשות :

אחת אומרת לשניה "בעלך מעשן?"

עונה לה השניה "כן,אבל רק לאחר הסקס."

"נו,ולא אמרת לו שזה מזיק לבריאות?"

משיבה השניה"בחייך 2,3 סיגריות בשנה?!

99.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page