איזה אחד מצלצל לכורדי מאוחר בלילה,

הכורדי עונה : הלו ?

הקול בצד השני שואל אותו :

הערתי אותך ?

הכורדי עונה : לא, במילא הטלפון צלצל !

כלליות.jpg
כלליות.jpg