top of page
תחרות עטלפים

3 עטלפים רצו לשתות דם.

הראשון חזר עם כנף מלאה

בדם.

חבריו שאלו אותו : מה קרה?

הוא ענה : שתיתי את הדם לכפר שלם!

העטלף השני חזר עם 2 כנפיים מלאות בדם

חבריו שאלו אותו :

מה קרה?

הוא ענה : שתיתי את הדם לעיר שלמה!

העטלף ה 3 חזר כולו מלא בדם

חבריו שאלו אותו : מה קרה?

הוא ענה : רואים את העמוד הזה שם?

הם ענו : כן

הוא אמר : יופי לכם אני לא ראיתי אותו.

58.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page