top of page
נקיון הבית

שוטר מדבר עם המפקד שלו

במכשיר קשר :

שוטר : המפקד,הגענו לזירת

הרצח

מפקד : דווח לי על המצב

שוטר : אישה מרוקאית רצחה את בעלה - היא

דקרה אותו 35 פעם,ירתה בו פעמים ואחרי

שהיא ערפה את הראש היא שרפה את הגופה

מפקד : יא אללה ! היא אמרה מדוע עשתה זאת ?

שוטר :כן - היא אמרה שהוא הלך בבית בזמן

שהיא שטפה את הריצפה

מפקד : עצרתם אותה ?

שוטר : לא.אנחנו מחכים שהריצפה תתיבש...

99.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page