top of page
קבלה לעבודה

שבט קניבלים מגיע לניו יורק

ומתקבל לעבודה

בחברת היי טק.

מנהל כוח האדם אומר להם :

אתם תקבלו כסף טוב, אני רק

מבקש שלא תאכלו את העובדים.

אחרי חודשיים הוא מזמן

אותם לשיחה תקופתית ומשבח אותם

על עבודתם הנפלאה,

בסוף השיחה הוא אומר, 

לא שאני רומז משהו, אבל אולי אתם

יודעים לאן נעלמה המנקה ?.

לא בוס, הם עונים והוא מתנצל,

שחשד בהם. ברגע שהוא יוצא מהחדר,

שואג מנהיג הקניבלים:

אוקיי, מי אכל את המנקה ?

אחד הקניבלים מודה,בביישנות באשמה.

אידיוט, נוזף בו המנהיג, אנחנו כאן

חודשיים, אכלנו מנכלים, סמנכלים, מנהלי שיווק

ויועצים ואף אחד לא הרגיש.

היית חייב לאכול דווקא את המנקה ?

91.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page