top of page

נערכה מסיבה אצל משפחה אחת

ומרוב שהיה שפע ,

הרבה אנשים הישתכרו בה.

בבוקר בא אחד השיכורים

לבית שבו היתה המסיבה.

בעלת הבית פותחת לו את הדלת ושואלת אותו:

"אפשר לעזור ,את מי אתה מחפש?"

עונה אותו אדם שיכור 

"זה נכון שיש לכם בית שימוש מזהב?"

עונה האישה רגע וצועקת לבעלה:

"חיים הנה זה שחירבן לך בחצוצרה!!!"

חצוצרה מזהב
64.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page