top of page

מרוקאי מגיע הביתה וחוטף נעל מאשתו.
שואל:למה ?
עונה:כיבסתי את המכנסיים שלך ומצאתי פתק עם השם נטשה.
עונה הבעל: אתמול המרתי במרוץ סוסים וזה שם הסוסה שהמרתי.
למחרת מגיע הביתה וחוטף עוד נעל.
הבעל: למה?
האישה: הסוסה התקשרה

פתק במכנסיים
100.jpg
מחפש בדיחה חדשה.png
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page