top of page
טעותבזיהוי

זוג ישראליים נסעו לטיול בצפון

וישנו בצימר

באמצע הלילה התעוררה

האישה בבהלה וקראה לבעלה:

"קום מאמי אני חושבת

שראיתי איילה בחלון"

דבר ראשון, "זו לא איילה אלא פרה" ענה הבעל

ודבר שני זה לא חלון זה מראה

47.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page