top of page

אחד התחתן והביא הביתה את אשתו. האישה רצתה מאוד להרשים ולעזור לחמותה ושואלת אותה:
"למה התקרה שלכם לא צבועה ?"
"כי אין מברשת", - עונה חמותה.
הכלה הצעירה רצה אל החם, גוזרת לו את הזקן, עושה מזה מברשת, וצובעת את התקרה.
לאחר מכן, שוב שואלת את חמותה:
"למה החלונות לא נצבעו ? "
"כי אין מכחול" - עונה חמותה.
שוב רצה הכלה אל החם, גוזרת לו את השפם, עושה מזה מכחול וצבעה את החלונות.
בינתיים הבן חוזר הביתה ורואה את אביו מטפס על העץ.
"אבא, מה אתה עושה?" , - שואל הבן.
"שתי המטומטמות החליטו לאפות פשטידה, ואני לא בטוח שיש ביצים בבית!"

67.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page