top of page

כורדי אחד רצה לנסוע לחו"ל.אמרה אשתו :"הרי אתה רוצה לנסוע כדי לעשות רושם על חבריך.לא חבל על הכסף ?.

תיכנס לארון בחדר השינה שלנו לשבוע ואני אספר לכל החברים שלנו שנסעת לחו"ל.

הסכים הבעל ונכנס לארון בחדר השינה.ביום הראשון הגיע חבר שלו בלילה ושכב עם אשתו.ביום השני הגיע עוד חבר כנ"ל וכך היה גם ביום השלישי.ביום הרביעי לא יכול עוד הבעל להתאפק,הוציא ראשו מהארון ואמר לאשתו:"חכי,חכי,אני חוזר מחו"ל את מתה....

87.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page