top of page

אישה נכנסה למטבח ומגלה את בעלה רץ במטבח עם מחבט זבובים.

-"יוסי,מה אתה עושה?"

-"צד זבובים".

-"כמה הרגת כבר?"

-"שלושה זכרים ושתי נקבות".

-"איך אתה יודע מי מהם זכר ומי נקבה?"

-"שלושה הזכרים היו על בקבוק בירה והנקבות ישבו על הטלפון"...

22.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page