top of page

אחד לוקח את המאהבת שלו למוטל של אוהבים
שמושכר לפי שעות.בחניה,הוא נדהם לגלות את
הרכב של אבא שלו.
"מה?",מתעצבן הבחור,"המנוול הזה בוגד באמא?!
אני אראה לו מה זה!"
הוא שובר את פנסי הרכב של אביו ונמלט מהמקום.
בערב,התקשר לאביו לשמוע את התגובה שלו.
"מה נשמע אבא?",שואל.
"לא טוב"כועס האב,"תגיד לאשתך שזו הפעם
האחרונה שאני משאיל לה את הרכב לשעורי התורה
שלה.שוב דפקה לי אותו!"...

36.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page