top of page

שני חברים נפגשו אחרי 20 שנה.

האחד אומר לשני: מה קורה, מה הענינים איך הולך? 

השני עונה: וואלה סבבה זורמים עם החיים. יש לי בת שעובדת אצל עו״ד.

הוא לא יכול לעזוב אותה שניה אחת מרוב שהיא חרוצה.

קנה לה דירה ליד המשרד,

כשהוא נוסע לחו״ל הוא לוקח אותה איתו...

איך שהוא זז היא איתו! ואתה מה איתך?                                הראשון: גם לי יש בת!

השני שואל: נו ומה היא עושה בחיים?

הראשון: היא גם שרמוטה כמו הבת שלך...

אבל אני לא יודע לספר את זה כמוך!

מפגש חברים
146.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page