תימני גוסס במיטה

שואל :שושנה את כאן?

הילדים כאן ?

שושנה :כן

צועק התמני :

אז לעזאזל,למה יש אור בשרותים ?

כלליות.jpg
כלליות.jpg