top of page

משפחה אינדיאנית מגיעה להתארח בפעם הראשונה בעיר הגדולה, בבית מודרני של משפחה מקומית.
באמצע הלילה מתעורר הבעל ואומר לאשתו: "אינדיאני צמא. הולכת מביאה מים". רצה האשה וחוזרת מיד עם כוס מים.
כעבור שעתיים מתעורר הבעל שוב: "אינדיאני צמא. הולכת מביאה מים". שוב רצה האשה, וחוזרת במהרה עם כוס מים.
בבוקר מתעורר הבעל ואומר שוב: "אינדיאני צמא. מביאה מים".
רצה האשה מהר, אולם לא חוזרת. מחכה הבעל ומחכה, וכעבור עשר דקות חוזרת אשתו בפנים נפולות ואומרת בחשש:
"אין מים לאינדיאני. יש אדון יושב על הבאר הלבנה!"

144.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page