top of page
כורדי בבית חולים

כורדי מגיע לבית חולים עם שתי כוויות

בשני צידי הראש,

שואל הרופא את הכורדי

איך קיבלת את זה ?

הכורדי ענה לו : תוך כדי שאני מגהץ לי

את הבגדים איזה מישהו התקשר

והרמתי בטעות את המגהץ במקום את הטלפון,

שואל הרופא : אבל איך קיבלת את המכה השנייה ?

עונה לו הכורדי : האידיוט התקשר שוב !

137.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page