top of page

תימני הולך לרופא שניים,אומר לרופא: תעקור לי את הטוחנות בלי הרדמה,הרופא אומר לו חייבים הרדמה,לא תוכל לסבול את הכאב של העקירה.
התימני עונה לו:אל תזריק,אם לא אוכל לעמוד בכאב אני אשלם לך,ואם עמדתי בכאב לא אשלם לך.
הרופא מיד מסכים,ועוקר לו את השניים,התימני לא זז מהמקום ולא צייץ!
הרופא מסיים והאיש הולך שמח לביתו.
בלילה הרופא כותב בפייסבוק של הרופאים שהוא ביצע עקירה לתימני בלי הרדמה ולא כאב לו!
רופא אחר מגיב לו:
ימח שמו התימני הזה!
הוא בא אלי הבוקר,הזרקתי לו ואמרתי לו שימתין בחוץ עד שאקרא לו.
כשיצאתי לא ראיתי אותו יותר.

104.jpg
מחפש בדיחה חדשה.png
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page