top of page

נחמה, מגיעה לבית של בתה, ומוצאת את חתנה עצבני אש ועסוק באריזת חפציו.
- מה קרה לך משה?
- מה קרה? אני אגיד לך מה קרה.
- הייתי בנסיעה ושלחתי לאשתי מברק שאני חוזר היום. ובכן הגעתי הביתה ומה אני מוצא?
את אשתי, כן את דינה שלי עם גבר זר במיטה שלנו.
זה סוף הנישואים שלנו, אני מסתלק לתמיד.
- רגע אמרה החמה נחמה. יש משהו מוזר בסיפור הזה. אשתך לעולם לא היתה עושה לך דבר כזה.
המתן רגע אני הולכת לבדוק מה קרה.
כעבור רבע שעה חזרה החמה נחמה ,עם חיוך רחב על שפתיה,
"אמרתי לך שחייב להיות הסבר פשוט לכל העניין הזה?"
דינה פשוט לא קיבלה את המברק.......

88.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page