top of page

הגננת בגן מסבירה לילדים איך החסידה מביאה את התנוקות לעולם...

קם מושיקו הקטן ושואל :

"זאת הציפור הגדולה הזאת,בצבעים של שחור ולבן?"

"כן"עונה הגננת

"עם הרגלים הארוכות והמקור האדום הארוך?" הוא ממשיך.

"אכן...הגננת עונה בסבלנות.

"בחייך...צוחק הילד,אין מצב שאבא שלי היה מזיין דבר כזה".

גננת בגן מסבירה
34.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page