top of page

ליהודי זקן אחד היה כלב שמת. לאחר שקבר אותו והתאבל הלך אל הרב שלו, וביקש ממנו שיסדר לו מנין לומר קדיש על הכלב.
הרב אמר לו: "קדיש זה רק על אנשים ולא על חיות, אבל אתה מתעקש, בלוק או שניים בהמשך, יש קהילה רפורמית, אולי הם יהיו מספיק משוגעים לומר קדיש על הכלב."
הקשיש הודה לו ואמר: "האם אתה חושב, שהם יהיו מוכנים לקבל תרומה על סך100 אלף דולר, לזכרו של משה הקטן שלי?
"עצור עצור", צעק לו הרב, "לא אמרת לי שהכלב שלך יהודי."

59.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page