אדם הועמד לדין על הפצת חשיש.

בחקירה נשאל אחד העדים:

"האם קבלת מהאיש הזה

אי פעם חשיש?".

"לא, כבוד השופט" משיב העד.

"האם קבלת אי פעם חשיש מאשתו?" שואל השופט.

"לא, כבוד השופט" משיב העד.

"האם קבלת אי פעם מבתו?" מקשה השופט. 

"אנחנו עדיין ממשיכים לדבר על חשיש??" שואל העד

תמונהה.jpg
כלליות.jpg
כלליות.jpg