top of page
הפצת חשיש

אדם הועמד לדין על הפצת חשיש.

בחקירה נשאל אחד העדים:

"האם קבלת מהאיש הזה

אי פעם חשיש?".

"לא, כבוד השופט" משיב העד.

"האם קבלת אי פעם חשיש מאשתו?" שואל השופט.

"לא, כבוד השופט" משיב העד.

"האם קבלת אי פעם מבתו?" מקשה השופט. 

"אנחנו עדיין ממשיכים לדבר על חשיש??" שואל העד

135.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page