top of page

מרוקאי נכנס למסעדה ואוכל מכל טוב, מגיע המלצר 

ושואל אותו בנימוס: מתי אדוני מתכוון לשלם?

עונה המרוקאי בזעם: אני כבר שילמתי!! אתה לא מתבייש?

עונה המלצר: סליחה, טעות.

 

יוצא המרוקאי מהמסעדה ופוגש בחוץ פרסי אחד, 

אומר המרוקאי לפרסי: אל תשאל איזה מלצר פראייר יש במסעדה.

נכנס הפרסי ומזמין לאכול מכל טוב. 

בשלב מסוים ניגש המלצר לתימני ומספר לו: אל תשאל איזה צרות יש לי היום, היה לקוח היום ואני לא זוכר אם הוא שילם או לא..

ענה לו התימני: הצרות שלך לא מעניינות אותי, איפה העודף שלי??

126.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page