top of page

גבר נשוי מגיע לרב ואומר לו: כב׳ הרב, אני בגדתי באשתי... כמעט.

שואל הרב: מה זאת אומרת כמעט?

משיב הגבר: פגשתי אישה ונכנסנו

למיטה, אבל רק התחככתי בה.

הרב: אם התחככת זה אותו דבר כאילו נכנסת פנימה!

ואז פוסק הרב: אל לך להתקרב

יותר לנשים מלבד אשתך!

כעת התפלל חמש פעמים למחילה, ושים 200 שקל בקופת הצדקה של בית הכנסת.

הגבר עושה כמצוות הרב, אומר את תפילתו ואז ניגש לקופת הצדקה, מוציא 200 ש״ח מכיסו, אך שב

ומחזיר אותם לארנקו.

לפתע מבחין בו הרב, החל לרוץ אחריו ואמר לו: ראיתי אותך! אתה לא שמת כסף בקופת הצדקה!

נכון, כבוד הרב, משיב האיש, אבל אני חיככתי את הכסף בקופה. ולפי מה שאמרת, זה כאילו הכנסתי אותו פנימה.

86.jpg
מחפש בדיחה חדשה.png
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page