top of page

אישה נאה ניגשת לדלפק במסעדה

ומסמנת לאיש שעומד מאחורי הדלפק לגשת אליה.כשהוא ניגש היא מקרבת אליו את פניה ומלטפת לו את פניו שמאדימות.....

"אתה בעל הבית?" היא שואלת אותו

"לא" הוא עונה לה,"אני רק מנהל משמרת"

"אתה יכול לקרוא לו?"היא שואלת ומעבירה את אצבעותיה מאחורי אוזניו ובתוך שערו.

"אני חושש שלא" עונה לה האיש שהתרגשות ניכרת עליו ונישמתו מתקצרת

"הוא במשרדו כרגע,אולי אני יכול לעזור לך???"

"בהחלט?היא מעבירה את אצבעותיה על לחיו ועל שפתיו,דוחפת לו שתי אצבעות לפיו ונותנת לו למצוץ אותן....

"תגיד לו בבקשה,שאין בשרותים של הנשים לא סבון ולא נייר טואלט...

דלפק במסעדה
FB_IMG_1590409145928 (1).jpg
FB_IMG_1594229860543 (5).jpg
FB_IMG_1580666398456 (1).jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page