top of page
לחגוג את האירוע

זוג שהיה נשוי שלושים שנה רצה לחגוג את האירוע ונסע

לאותו המלון שבו  

בילו לפני שלושים שנה. 

בערב, כשהם נכנסו לחדר, הגבר נשכב על המיטה והאישה נכנסה למקלחת,

כשיצאה מהמקלחת נעמדה לפני בעלה בפוזה מפתה.

"אתה זוכר על מה חשבת לפני שלושים שנה כשהיינו כאן?",

היא לחשה לבעלה בסקסיות.

"כן", ענה הגבר, "חשבתי שאני אדפוק אותך עד שהמוח שלך יצא לך מהאוזניים ואני אמצוץ את

שדיך עד שיתייבשו". 

"ומה אתה חושב עכשיו, מותק?", שאלה האישה. 

"אני חושב שהצלחתי לא רע!!"

83.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page