מרוקאי בא לאישתו ושואל אותה מה קורה 

עם ארוחת הערב ?

בלי להיתבלבל היא צורחת עליו : אתה לא

מתבייש ? ...אני מנקה,שוטפת,מכבסת,

תולה..לך תכין לבד...תחשוב שאני לא

בבית

המרוקאי בלי להתעצל הלך והכין לעצמו

ארוחת מלכים : סטיק טוב,ציפס וסלט...

בקיצור מכל טוב על השולחן

האישה יורדת מהקומה השניה בבית

ואומרת לו : אתה לא מתבייש...הכנת

לעצמך את כל זה...מה איתי ?

עונה לה המרוקאי : כפרה חשבתי שאת לא

בבית...

 
כלליות.jpg
כלליות.jpg