top of page
ברז מטפטף

אישה  ששומעת בבית שהברז מטפטף ,

באה לבעלה ומבקשת מימנו

שיתקן את הברז.

משיב לה הבעל בתשובה :

"מה אני אינסטלטור ?!!"

למחרת חוזר הבעל מהעבודה ורואה שהברז תוקן

ניגש לאישה ושואל אותה לפישר התיקון.

עונה האישה

"השכן היה פה ותיקן את הברז

ודרש בתמורה מציצה או שאשיר לו שיר.

נו אז מה עשית שאל הבעל

עונה האישה אתה מכיר אותי מה "אני זמרת"

68.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page