top of page

מנהל קיבל לשולחנו  700 קורות חיים.

אמר למזכירתו: קחי את ה- 30 העליונים בערימה

ורק אותם תזמני לראיונות. 

את שאר הנירות  תגרסי.

נדהמת המזכירה: השתגעת?

670 איש- אולי שם נמצאים הטובים ביותר?

המנהל חייך ואמר:טובים אך בלי  מזל...

קורות חיים
02.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page