top of page

אישה מרוקאית אחת באה לרופא ואומרת לו:

"כפרעליקקק דוקטור אני לא מרגישה טוב..."

הרופא בודק אותה עושה לה בדיקת דם,מגיע התשובות ואז אומר לה:

"גברת מזל...את צריכה לקחת וטמין B12

המרוקאית עונה לו:"כפרעליקקק אבל B12

אני מוציא את הנכדה מהגן..."

ביקור אצל רופא
109.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page