האשה: "מה אתה עושה?"
הבעל: "שום דבר."
האשה: "איך שום דבר? זה למעלה משעה שאתה מתבונן בתעודת הנישואים שלנו."
הבעל: "כן, אני בודק את תאריך התפוגה."

FB_IMG_1575568071197 (1).jpg
FB_IMG_1584548511034 (1).jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
כלליות.jpg