top of page
זוג לדוגמא

פיה טובה אמרה לזוג נשוי בני 60 : הייתם זוג לדוגמא

במשך 25 שנה,

ואני רוצה להגשים לכל אחד

מכם משאלה.

ביקשה האישה :

אני רוצה לטייל בכל העולם עם בעלי הנערץ.

נופפה הפיה במטה, וכרטיסי טיסה

הופיעו בידי האישה.

ביקש הבעל : הזדמנות כזו מגיעה רק פעם בחיים.

מצטער יקירתי, אבל אני דווקא רוצה אישה

צעירה ממני בשלושים שנה.

נופפה הפיה במטה הקסם 

והפכה את הבעל לבן תשעים.

122.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page