top of page

כורדי מלווה את אישתו לחדר הלידה .
אחרי כמה שעות יוצאת האחות ומבשרת לו שנולדו לו תאומים.

הכורדי מתעצבן והולך הביתה.

אישתו מתקשרת אליו ושואלת אותו "איפה אתה? "

הכורדי עונה לה *"עד, שלא תגידי לי ממי הילד השני, אני לא בא ! "*

129.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page