top of page

 איש אחד נכנס למספרה ,ושואל את הספר"מתי תוכל לספר אותי" ?
הספר מסתכל סביב, רואה שיש עוד הרבה לקוחות ועונה: "בעוד שעתיים".
טוב" עונה האיש ויוצא החוצה.
למחרת שוב נכנס האיש למספרה ושואל את הספר "מתי תוכל לספר אותי" ?
הספר שוב בודק את השטח ועונה: "בעוד שעה וחצי ".
האיש שוב יוצא אך לא חוזר,כך היה במשך חודש.

יום אחד אומר הספר לחבר שלו: "האיש הזה נורא מוזר, כל יום הוא מגיע, שואל מתי אני פנוי ואחרי שהוא שומע את התשובה, הוא לא חוזר, אתה מוכן לעקוב אחריו "?

אחרי שעה חוזר החבר, כולו מתפקע מצחוק. שואל הספר : "נו לאן הוא הלך "?
עונה החבר:" לאשתך"......

78.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page