top of page

עוזרת מבקשת מבעלת הבית שלה העלאה במשכורת. 

בעלת הבית כמובן לא כל כך מרוצה ושואלת את העוזרת למה לדעתך מגיעה לך העלאה ? 

יש לי שלוש סיבות אומרת העוזרת: 

 

הראשונה - אני מגהצת טוב יותר ממך, 

מתרגזת בעלת הבית ושואלת - מי אמר שאת מגהצת יותר טוב ממני? 

בעלך, עונה העוזרת. 

או, אומרת בעלת הבית, ומה הסיבה השניה? 

שאני מבשלת טוב יותר ממך, עונה העוזרת. 

לא יכול להיות, אומרת בעלת הבית - מי יכול לטעון שאת מבשלת טוב יותר ממני?בעלך, עונה העוזרת. או, אומרת בעלת הבית כשהיא כבר ממש מעוצבנת. ומה הסיבה השלישית? 

שאני מאהבת יותר טובה ממך, עונה העוזרת.

לבעלת הבית קופצים כל הפיוזים והיא שואלת בכעס: גם את זה אמר בעלי? 

לא, עונה העוזרת, את זה אמר הגנן 

העוזרת קיבלה את ההעלאה..... !!!

49.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page