top of page
חנות תקליטים

אדם נכנס לעיר העתיקה לחנות תקליטים.

שואל האיש את המוכר

"אם יש לו תקליט של באך" (מלחין ידוע),

ענה לו הערבי , לא באמת, אני מחזיק  

רק של בלסטיק.

129.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page