top of page
חודשים ספורים

מרוקאי בן 80 קיבל הודעה מרופא שנשארו לו חודשים ספורים לחיות.

קרא ל-3 ילדיו והודיע להם.

הם החליטו

לפנקו בימיו האחרונים.

האחד קנה לו בית עם 10 חדרים,

השני קנה לו מכונית פאר

והשלישי קנה לו תוכי מדבר

שיברך אותו 50 פעם ביום. לאחר 3 חודשים התכנסו הילדים לבקר

את האבא ושאלו אותו:

איך הוא נהנה מהמתנות?

לבכור אמר: למה כל כך הרבה

חדרים, אולי הספקתי להיכנס 

לשלשה בלבד.

לשני אמר למה אני צריך רכב,

אין לי אפילו רשיון 

ואני לא מסוגל לנהוג.

לשלישי אמר: "כפרה עליך

איזה מתנה טובה נתת לי,

בחיים שלי לא טעמתי

כזה עוף טעים.

87.jpg
לעבור לבדיחה.jpg
כלליות.jpg
כרטיס ביקור 1.jpg
כרטיס חדש.jpg
bottom of page