top of page
חנוכת בית

עשיר עובר לדירה חדשה עם בריכה ומזמין את כול חבריו לחנוכת בית

בשביל האתגר מוציא את

כולם לבריכה

ומספר להם שהבריכה

מלאה כרישים ודגיי

פירנה והראשון שיקפוץ פנימה

וישחה את הברכה מצד לצד יקבל מיליון דולר במזומן במקום.

בזמן שהוא מדבר קופץ אדם פנימה ושוחה את הבריכה מצד לצד

מתפלא העשיר וניגש לאדם שקפץ לבריכה,

"איך קטן מימדים כמוך ,קופץ לתוך בריכה זו ,

זה בזכות המליון שתקבל או אתה מעדיף משהו אחר"

אומר האיש , אני מעדיף קודם ,לדעת מי זרק אותי פנימה

124.jpg
תמונהה.jpg
כלליות.jpg
bottom of page